Mevzuat

Mevzuat

MB - Maliye Bakanlığı

GİB - Gelir İdaresi Başkanlığı

KGK - Kamu Gözetim Kurumu

SPK - Serbest Piyasa Kurulu

TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

BDDK - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği

TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TCMB - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası